Hazır Konveyör

Ankara Hazır Konveyör Sistemleri Üretimi

konveyor

Bantlı Konveyörler Hakkında Genel Bilgiler

Konveyörlerin Kısa Tarihçesi

Bantlı konveyörlerin ve Konveyörlerin tarihi takribi 150 yıl öncesine dayanır. Günümüzde çok farklı alanlarda, büyük kapasiteli çeşitli malzemeleri taşımak için kullanılırlar. İlk konveyörün ne zaman kullanıldığı net olarak bilinmemekle birlikte, konveyörler için ilk patenti alan kişi Thomas Robins’dir. Teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen konveyör tasarımında halen nihai sınıra ulaşılmadığını söylemek gerekir. İlk üretilen taşıyıcı konveyörlerde makara kullanılmıyordu. Zamanla, rulman makara gruplarının da ortaya çıkmasıyla beraber, nakliyede ve büyük malzeme taşımada sürünme katsayısını düşürdüğü için, sıklıkla kullanımına başlandığını görmekteyiz.

bantli konveyor
bantli konveyor

 

Bantlı Konveyörler Hakkında Genel Bilgiler

Zamanımızda, taşıyıcı bantlı konveyörler özellikle maden sektöründe rağbet görmektedir. Maden cevherleri, kum, taş, tahıl gibi yığma malzemelerin uzak mesafelere ve büyük kapasiteler halinde iletiminde kullanılabilecek en uygun makinelerdir. Konveyörleri basitçe tanımlayacak olursak, iki tambur arasında gerilmiş sonsuz bir banda sahip, itme gücünü bir veya birden fazla tamburdan alan, yüklenen yükü bant üzerinde taşıyan makineler konveyörlerdir diyebiliriz.

 

bantli konveyor 2
bantli konveyor 2

 

Kapasitesi fazla olan yığma malzemelerin sürekli olarak ve uzun mesafelere yatay veya hafif meyilli taşınması söz konusu olduğunda taşıyıcı bantlı konveyörler tercih edilir. Taşınacak olan malzemeler toz, parçalı ya da taneli olabilir. Taşınacak malzemeye göre çeşitli özelliklerde ve farklı donanımlarda özel konveyörler üretilir. Örneğin gıda taşımasında kullanılan bir konveyörün (meyve sebze gibi) ürünlere teması sonucunda yiyeceklerin sağlığa zararlı hale gelmemesi için konveyörün bant kısmında kullanılan malzemenin insan sağlığına uygun olması gerekmektedir. Diğer yandan toz veya parçacıklı ürün taşınacaksa dış etkenlerden etkilenmemesi için (rüzgârdan uçma, yağmurdan ıslanma gibi) konveyörün yapısı, duruma göre tasarlanır.

Normal taşıyıcı konveyörler -20 dereceye kadar dayanıklı malzemeden üretilirken, özel sentetik bantlı olan konveyörler ise +170 derece sıcaklığa kadar mukavemet gösteren malzemelerden üretilir.

Konveyörlerin spesifik bir ölçüsü yoktur. Bir ila iki metreden on beş kilometreye kadar uzunlukta üretilmiş konveyörler bulunmaktadır. Taşıyıcı bantların genişlikleri ise 30 santimden 560 santime kadar değişebilmektedir. Bantların kalitesinin gün geçtikçe artmasıyla, taşıyıcı bantlı konveyörlerin taşıma kapasiteleri yükselmiştir. Böylelikle daha uzun mesafelere malzeme nakli daha kolaylaşmıştır. Ayrıca boyutları küçük olan birkaç konveyörü seri şekilde yerleştirerek de uzun mesafelere malzeme taşınılabilir.

Bantlı Konveyörlerin Kullanıldığı Yerler

Bantlı konveyörler sabit yahut haraketli olmak üzere iki şekilde de imal edilebilir. Konveyörler malzeme nakletmekten başka yükleme, boşaltma, stoklama gibi büyük tesislerde de sıkça kullanılır.

Aşağıda taşıyıcı konveyörlerin kullanım alanlarından başlıca olanları listelenmiştir:

Maden Ocakları

Tesislerde, ocaklardan çıkarılan hammaddelerin naklinde sıklıkla taşıyıcı konveyörler kullanılır.

Cevher Hazırlama Tesisleri

Ocaktan çıkan maden cevherleri hazırlanmak için kırma, eleme, yıkama vb. aşamalardan geçer. Tüm bu işlemler arasındaki sevkiyat konveyörler aracılığıyla gerçekleştirilir.

 

 Termik Santraller

Termik santrallerde yakıtın stoklanması çok önemli bir unsurdur. Gemilerden veya vagonlardan alınan yakıtın naklinde ve stokunda saatte binlerce ton malzeme nakletmek ancak taşıyıcı bantlı konveyörler ile mümkün olabilir.

Liman Yükleme ve Boşaltma Tesisleri

Özellikle yığma malzemelerin transfer işlerinde zamandan ve maliyetten tasarruf etmek adına diğer sektörlerde kullanıldığı gibi yükleme ve boşaltma işlemlerinde sabit ve hareketli konveyörler sıkça kullanılır.

Diğer Kullanım Alanları

Büyük inşaatlarda (baraj, köprü vb.), beton hazırlama tesisleri ve hafriyat tesislerinde, kâğıt, kimya ve şeker sanayiinde, tarımsal silolarda bantlı konveyörler büyük ölçüde tercih edilir.

Bantlı Konveyörlerde Taşınan Malzemeler

Konveyörlerle taşınacak olan malzemeleri parça ve yığma malzeme olarak iki başlık altında sınıflandırabiliriz. Parça malzemeler, tek tek sayılabilen, adet malzemelerdir (sandık, çuval vb.). Yığma malzemeler ise taneli, çok parçacıklı, toz halindeki malzemelerdir (talaş, kömür kum, toprak, buğday vb.).

 

BANTLI KONVEYÖRLERİN ELEMANLARI

1.Bant

2.Taşıyıcı ve Dönüş Makaraları

3.Baş, Kuyruk, Gergi ve Tahrik Tamburları

4.Tahrik Düzeni

5.Gergi Düzeni

6.Şasi

7.Yükleme Düzeni

8.Boşaltma Düzeni

9.Bant Temizleme Düzeni

10.Diğer Teçhizat

Bantlı Konveyörler Hakkında Genel Bilgiler

Bantlı Konveyörler